HTQ Toteutus™

Turvajärjestelmiin keskitetyllä projektipalvelulla saat parempia tuloksia. Venyvät aikataulut ja paukkuvat budjetit ovat nyt historiaa sillä HTQ Toteutus™projektien lisä- ja muutostöiden osuus on tyypillisesti alle 5 %. Myöskään vastuita ei siirrellä kuin viestikapulaa, vaan projektipäällikkönä vastaan sinulle hankkeen onnistumisesta, ilman selityksiä.

Vuosikymmenen aikana toteutetut projektit, joiden lopputuloksina on satoja turvajärjestelmiä asennettu uuteen tai saneerattu vanhaan, ovat hioneet projektipalvelun sisällön selkeäksi ja toiminnan tehokkaasti.
Palvelu todistetusti sopii loistavasti pienemmistä muutostöistä aina miljoonaluokan turvaprojektien menestykselliseen läpiviemiseen.

Määritysvaihe

Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan selkeä käsitys, mitä projektillatavoitellaan, annetaan rajat aikataululle ja kustannuksille sekä määritetään projektinläpiviemisen periaatteet.

 • tavoitteet
 • aikataulu
 • kustannusarvio
 • hankintamalli
 • toteutusmalli

Määritysvaiheen päättyessä meillä on yhtenäinen käsitys siitä, miten projektiviedään läpi, milloin se tapahtuu ja mitä sen hintaluokka tulee olemaan.

Suunnitteluvaihe

Riippumatta siitä, onko kyseessä uudiskohde, vanhan järjestelmän saneeraus vainykyisen laajentaminen, suunnitelmien laadulla on suora yhteys koko projektinkustannuksiin, aikataulun pitämiseen sekä lopputuloksen laatuun.

 • laitesijoitus
 • kaapelointi
 • ohjaukset muihin järjestelmiin
 • määräluettelo
 • järjestelmäkuvaus
 • asennustapaselostus
 • kustannusarvion tarkastaminen
 • toteutuspöytäkirjan laadinta (vain paloilmoitinjärjestelmä)

Suunnitteluvaiheen päättyessä projektin käytössä on turvajärjestelmiensuunnitelmat laadittuna CAD-ohjelmalla (.dwg) sekä selkeät kuvaukset järjestelmäntoiminnasta ja asennustavoista. Lisäksi aiemmin laaditun kustannusarvionpaikkaansa pitäminen on vielä tässä vaiheessa tarkastettu.

Hankintavaihe

Onnistunut turvajärjestelmien hankinta tarkoittaa meille sitä, olemme toteuttaneethankinnan oikealla hintatasolla, sisältö vastaa tarvetta ja osapuolilla on yhtenäinennäkemys siitä, mitkä projektille asetetut tavoitteet ovat.

Riippuen hankintayksiköstä (yksityinen tai julkinen) ja hankintatavasta, vaiheensisältö voi hieman vaihdella.

 • osallistujan tai osallistujien valinta
 • osallistujan tai osallistujien osallistumisen varmistaminen
 • hankintamateriaali
  – hankintailmoituksen laadinta (julkinen)
  – osallistumispyyntö (julkinen)
  – osallistumishakemus (julkinen)
  – tarjouspyyntö
  – tarjouslomake
  – suunnitelmat
  – urakkaohjelma
  – järjestelmäkuvaus
  – asennustapaselostus
 • hankintamateriaalin toimitus
 • tarjousaikaisiin kysymyksiin vastaaminen
 • tarjousten käsittely
  – vastaanotto
  – tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastus
  – tarjousvertailu (ei koske suorahankintaa)
 • urakkasopimus
  – sopimusneuvotteluiden järjestäminen
  – urakkasopimuksen laadinta
  – sopimuksen hyväksyttäminen osapuolilla
  – sopimuksen toimittaminen allekirjoitettavaksi osapuolille

Julkisissa EU hankinnat toteutetaan kaksivaiheisina.

Toteutumisvaihe

Viimeisessä vaiheessa määritys-, suunnittelu- ja hankintavaiheet muuttuvatkohteessa tehtäviksi konkreettisiksi tapahtumiksi. Tässä vaiheessa edellistenvaiheiden onnistuminen punnitaan.

 • kohdetiedotteen laadinta ja toimitus
 • aloituskokouksen järjestäminen
 • tilakohtaisen aikataulun hyväksyttäminen
 • urakoitsijan työsuorituksen ohjaus ja valvonta
 • lisä- ja muutostyötarjousten tarkastus ja hyväksyntä
 • lisä- ja muutostöiden suunnittelu
 • maksupostien tarkastus ja hyväksyntä
 • urakkasuorituksen vastaanottotarkastus
 • työkuvien puhtaaksi piirtäminen
 • taloudellinen yhteenveto
 • takuuaikaisten korjausten koordinointi
 • takuuajan tarkastukset

Hyvän lopputuloksen lisäksi säästät aikaasi kymmeniä tunteja perinteiseenturvaprojektiin verrattuna sillä tyypillisesti tilaajamme joutuu käyttämään projektiinomaa aikaansa alle viisi (5) tuntia. Tämä on saanut kiitosta, kun organisaatiot ovatpieniä ja tehtävää kuitenkin paljon

Hinta

Sisältäen määrityksen, suunnitelmien laadinnan, kilpailutuksen sekä töiden ohjauksen ja valvonnan
kustannus on keskimäärin 25 % hankittavien turvajärjestelmien kokonaiskustannuksista.

Valikko