Hurmateq Toteutus™

Turvajärjestelmiin keskitetyllä projektipalvelulla saat parempia tuloksia. Venyvät aikataulut ja paukkuvat budjetit ovat nyt historiaa sillä Hurmateq Toteutus™ projektien lisä- ja muutostöiden osuus on tyypillisesti alle 5 %. Myöskään vastuita ei siirrellä kuin viestikapulaa, vaan projektipäällikkönä vastaan sinulle hankkeen onnistumisesta, ilman selityksiä.

Vuosikymmenen aikana toteutetut projektit, joiden lopputuloksina on satoja turvajärjestelmiä asennettu uuteen tai saneerattu vanhaan, ovat hioneet projektipalvelun sisällön selkeäksi ja toiminnan tehokkaasti.

Palvelu todistetusti sopii loistavasti pienemmistä muutostöistä aina miljoonaluokan turvaprojektien menestykselliseen läpiviemiseen.

Määritysvaihe

Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan selkeä käsitys, mitä projektilla tavoitellaan, annetaan rajat aikataululle ja kustannuksille sekä määritetään projektin läpiviemisen periaatteet.

 • tavoitteet
 • aikataulu
 • kustannusarvio
 • hankintamalli
 • toteutusmalli

Määritysvaiheen päättyessä meillä on yhtenäinen käsitys siitä, miten projekti viedään läpi, milloin se tapahtuu ja mitä sen hintaluokka tulee olemaan.

Suunnitteluvaihe

Riippumatta siitä, onko kyseessä uudiskohde, vanhan järjestelmän saneeraus vainykyisen laajentaminen, suunnitelmien laadulla on suora yhteys koko projektin kustannuksiin, aikataulun pitämiseen sekä lopputuloksen laatuun.

 • laitesijoitus
 • kaapelointi
 • ohjaukset muihin järjestelmiin
 • määräluettelo
 • järjestelmäkuvaus
 • asennustapaselostus
 • kustannusarvion tarkastaminen
 • toteutuspöytäkirjan laadinta (vain paloilmoitinjärjestelmä)

Suunnitteluvaiheen päättyessä projektin käytössä on turvajärjestelmien suunnitelmat laadittuna CAD-ohjelmalla (.dwg) sekä selkeät kuvaukset järjestelmän toiminnasta ja asennustavoista. Lisäksi aiemmin laaditun kustannusarvion paikkaansa pitäminen on vielä tässä vaiheessa tarkastettu.

Hankintavaihe

Onnistunut turvajärjestelmien hankinta tarkoittaa meille sitä, olemme toteuttaneet hankinnan oikealla hintatasolla, sisältö vastaa tarvetta ja osapuolilla on yhtenäinen näkemys siitä, mitkä projektille asetetut tavoitteet ovat.

Riippuen hankintayksiköstä (yksityinen tai julkinen) ja hankintatavasta, vaiheensisältö voi hieman vaihdella.

 • osallistujan tai osallistujien valinta
 • osallistujan tai osallistujien osallistumisen varmistaminen
 • hankintamateriaali
  – hankintailmoituksen laadinta (julkinen)
  – osallistumispyyntö (julkinen)
  – osallistumishakemus (julkinen)
  – tarjouspyyntö
  – tarjouslomake
  – suunnitelmat
  – urakkaohjelma
  – järjestelmäkuvaus
  – asennustapaselostus
 • hankintamateriaalin toimitus
 • tarjousaikaisiin kysymyksiin vastaaminen
 • tarjousten käsittely
  – vastaanotto
  – tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastus
  – tarjousvertailu (ei koske suorahankintaa)
 • urakkasopimus
  – sopimusneuvotteluiden järjestäminen
  – urakkasopimuksen laadinta
  – sopimuksen hyväksyttäminen osapuolilla
  – sopimuksen toimittaminen allekirjoitettavaksi osapuolille

Julkiset EU hankinnat toteutetaan kaksivaiheisina.

Toteutumisvaihe

Viimeisessä vaiheessa määritys-, suunnittelu- ja hankintavaiheet muuttuvat kohteessa tehtäviksi konkreettisiksi tapahtumiksi. Tässä vaiheessa edellisten vaiheiden onnistuminen punnitaan.

 • kohdetiedotteen laadinta ja toimitus
 • aloituskokouksen järjestäminen
 • tilakohtaisen aikataulun hyväksyttäminen
 • urakoitsijan työsuorituksen ohjaus ja valvonta
 • lisä- ja muutostyötarjousten tarkastus ja hyväksyntä
 • lisä- ja muutostöiden suunnittelu
 • maksupostien tarkastus ja hyväksyntä
 • urakkasuorituksen vastaanottotarkastus
 • työkuvien puhtaaksi piirtäminen
 • taloudellinen yhteenveto
 • takuuaikaisten korjausten koordinointi
 • takuuajan tarkastukset

Hyvän lopputuloksen lisäksi säästät aikaasi kymmeniä tunteja perinteiseen turvaprojektiin verrattuna sillä tyypillisesti tilaajamme joutuu käyttämään projektiin omaa aikaansa alle viisi (5) tuntia. Tämä on saanut kiitosta, kun organisaatiot ovat pieniä ja tehtävää kuitenkin paljon

Hinta

Kustannukset määräytyvät projektien mukaisesti, mutta keskimäärin määritys, suunnittelu, kilpailutus sekä töiden ohjaus ja valvonta muodostavat 15-25% turvaprojektin kustannuksista, joka usein saadaan takaisin jo hankinta- ja toteutusvaiheen säästöinä.

Lisäksi saat niin suuremmissa kuin pienemmissäkin hankinnoissa aina varmuuden siitä, että kokoluokka on oikea, etkä joudu maksamaan liikaa edes siinä tilanteessa, kun urakoitsija laskee tarjouksen tahattomasti yläkanttiin.

Valikko