Autan toteuttamaan ja ylläpitämään kiinteistöjen turvajärjestelmiä

Suunnittelua, konsultointia ja rakennuttamista

Terve, nimeni on Markus Koho ja leipätyöni on erilaisten turvatekniikkaan liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottaminen kiinteistöjen omistajille, kuten PTS-suunnittelu, rakennuttaminen sekä ylläpidon organisointi.

Paloilmoitin | Turvavalo | Kulunvalvonta | Rikosilmoitin | Kameravalvonta

Valikko